Find more
Universities in Jiangsu
Universities in Suzhou

Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)  Tel: 0512-8816-1888

111 Ren Ai Road, Suzhou, Jiangsu, China
International university established by Xi'an Jiaotong University & the University of Liverpool, UK; located in Suzhou, Jiangsu; offers degree programmes in science, engineering, and management
Related Keywords: Dushu Suzhou Industrial Park

 
Map placements may be only approximate. Please check site.