Zhuzhou Xiangrui Plastic Building Material Co Ltd  Tel: 0731-2883-4625

258 Zhu Jiang Nan Lu, Zhuzhou, Hunan, China
Manufacturers & exporters of PVC profiles based in Zhuzhou, Hunan; has 20 extrusion lines; also deals in finished PVC doors & windows
Related Keywords: en.xiangrui.com.cn

 
Map placements may be only approximate. Please check site.