China > Jiangsu > Travel and Tourism > Restaurants
View Restaurants by City
Searched for Restaurants in Jiangsu, China. Matches found: 2
1 Starbucks Coffee Company Tel: 400-820-6998
1009 Yishan Road, Shanghai 200233, China    Map
Chinese arm of the multinational coffee company; outlets serve coffee beverages & fresh food items, coffee beans & coffee-related merchandise; has stores in Beijing (47 of them), Tianjin (9), Shanghai, Nanjing, Ningbo, Hangzhou, Kunshan, Wuxi etc
Chain of Indian restaurants in Shanghai (Shuicheng Road, Xiangyang Road, Pudong), Nanjing (Hunan Road), Shenzhen (Hubei Road), Beijing (Chaoyang, Gongyuan) & Shaoxing (Jiefang Road)

Findouter.com   Contact us