China > Beijing > Business and Economy > Industries > Telecommunications > Telecom Companies
Searched for Telecom Companies in Beijing, China. Matches found: 3
31 Jin Rong Street, Beijing 100032, China    Map
Provider of wire-line telecommunication services in 31 provinces/autonomous regions/municipalities including Shanghai, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, Hubei, Hunan, Yunnan, Hainan, Guizhou etc
2 Yuetan North Street, Xicheng District, Beijing, China    Map
Telecom company that provides basic telecom services including domestic/international voice, data, image and multimedia communications, Internet broadband, wireless access, Internet VPN, etc; headquarters in Beijing
Telecom company with more than 300 subsidiaries across China; provides mobile telephone services in more than 300 cities and prefectures across China except for Tibet; also provides fixed line services in a few cities

Findouter.com   Contact us