China > Across China > Shopping > Retail Chains
Searched for Retail Chains in Across China, China. Matches found: 4
One of China's leading retail chains, owning more than 80 hypermarkets in 35 key cities and 23 provinces across the country
Global maker of men's clothing (suits, jackets), accessories (shoes), eyewear and perfumes; has stores in Beijing, Changchun, Changsha, Chengdu, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Jinan, Kunming, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Shenyang, Shenzhen etc
French fashion retail chain dealing in women's and men's shoes, garments, jewellery, watches, trunks, bags, accessories etc; stores in Dalian, Guangzhou, Beijing, Xian, Xiamen, Qingdao, Chengdu, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou and Hong Kong
Specialised retail chain for Texwood products (jeans etc); has 30 shops in Hong Kong & 200 in Mainland China (Beijing, Shanghai, Guangdong, Heilongjiang etc)

Findouter.com   Contact us